Társadalmi Egyeztetés

 

Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a Megújuló Energia Programterület Program Operátora a „Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása”,  c. pályázati felhívást társadalmi egyeztetésre bocsátja. Kérjük, hogy a felhívással kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket az alábbi fórumon jelezzék.

A társadalmi egyeztetés határideje: 2013. december 8.

A pályázati felhívás az alábbi linkről tölthető le magyarul:

Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása

Figyelem: Kérdés feltétele az oldal tetején található regisztráció/belépés után lehetséges!
Fontos! 
InternetExplorer böngésző használata esetén a szövegbe történő beillesztés nem működik, ezért kérjük, hogy a fórum hozzászólást más böngészőben, vagy begépeléssel tegyék meg!


 

Page Comments

TT
Test Test 2 Years Ago

Erika Zubor2013. december 4. 12:18:23 Tárgy:Pályázók köre Nr 3.

Tisztelt NFFKÜ Munkatársak! Szeretném kérni, hogy a pályázók körébe vegyék fel az 541-es GFO kódot, mely a kamarákat jelöli. Indokaim a következők: 2010-ben a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával sikeresen pályáztunk a KEOP-6.1.0/B „ A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok” című kiírásra, melyre benyújtott „Családok és cégek a zöld jövőért” című projektünket sikeresen meg is valósítottuk. Az említett kiírás és a jelenleg társadalmi egyeztetésen lévő EGT Alap által finanszírozott „Megújuló energiaforrások fenntartható hasznosításával kapcsolatos figyelemfelhívás” kiírás sok hasonlóságot mutat, így véleményem szerint a 2011-ben megvalósított projektünk során szerzett tapasztalatainkat jól tudnánk kamatoztatni jelen esetben, mely egy magas színvonalú benyújtott pályázatot és hasonlóan sikeres megvalósítást eredményezne.

Köszönöm kérésem beépítését a végleges kiírásba.

Tisztelettel: Zubor Erika Tanácsadó- és projektiroda vezető, HKIK

ui: Elnézést a technikai problémákért, a használt böngészőm nem barátkozott az oldallal.

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Ferenc Füzesi2013. december 8. 11:21:31 Tárgy:javaslatok, kérdések

Tisztelt NFFKÜ és NKEK Munkatársak!

Javaslataink és kérdéseink a pályázati felhívás tervezetével kapcsolatban

Javasoljuk, hogy a projekt céljai között (1.4 pont utolsó bekezdés, 2.4.2 pont első bekezdés) kapjon helyet „a megújuló energiaforrások fenntartható, hatékonyabb és takarékosabb használatának bemutatása” mellett az a cél is, hogy „a fogyasztó ismerje meg a megújuló energiaforrásokat és azok közötti különbséget annak érdekében, hogy használatról dönteni tudjon”.

 Javasoljuk a kötelező szakmai tevékenységek és a választható szakmai tevékenységek elkülönítését a 3.1.3 pontban (pl. külön-külön alpontokba sorolva) az egyértelmű azonosítás érdekében.

A projekt hosszú, akár 2 éves időtartama és a nagy mennyiségű kötelező adminisztrációs feladatok miatt javasoljuk kisértékű irodai eszközök beszerzését lehetővé tenni az eszközbeszerzés keretében legalább 1 db nyomtató, illetve 1 db fénymásoló erejéig.

Az előzőek alapján javasoljuk, hogy tervezhető legyen általános projektköltség (irodaszerek, posta, telefon, banki számlavezetés és tranzakció költségei) az elszámolható költségek legalább 5%-ának mértékéig.

Tekintettel a lehetséges donor országbeli partnerre, javasoljuk a fordítás és tolmácsolás költségének elszámolhatóságát a projekt keretében az igénybe vehető szolgáltatások között.

Kérnénk annak pontosítását, hogy az ATL és a BTL kommunikációs feladatokat egyaránt elláthatja-e a projektben ugyanaz a min. 3 év tapasztalattal rendelkező kommunikációs szakember? (2.4.2 pont)

 A szakmai korlátozó feltételek felsorolásában, a 2. bekezdésben (10. oldal) szerepel, hogy a „A projektek képzési komponenseket, akciókat is tartalmazhatnak.” Az 5. bekezdés szerint „Nem támogatható olyan projekt, amely beruházási tevékenységet, vagy akkreditált és/vagy munkavégzéshez szükséges képzést kíván megvalósítani.” Helyesen értelmezzük, hogy képzési tevékenység (tananyagfejlesztés, képzés lebonyolítása, képzés szervezés) lehetséges a projektben, azonban az akkreditáció megszerzése nem támogatható és költsége nem elszámolható?

Kérdésünk, hogy a projekt szervezési és általános adminisztrációs feladatainak ellátását mely projektelemen és azon belül mely költségsoron kell tervezni?

Milyen határidővel várható a donor partnerrel történő kapcsolatfelvétel támogatására tervezett külön pályázati felhívás megjelenése?

Füzesi Ferenc

Magyarhoni Földtani Társulat

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Pal Istvan Boza2013. december 6. 6:47:46 Tárgy:észrevételek

A jelenlegi pályázati felhívás alapján szükséges a pályázat benyújtásakor bizonyos engedélyekkel rendelkezni. Figyelembe véve az engedélyek megszerzésének időigényességét javasoljuk, hogy csak az alábbi engedélyek benyújtása legyen szükséges és kizárólag a támogatási szerződés megkötésekor: a kutakra vonatkozóan a vízjogi létesítési engedély, környezetvédelmi engedély és bányakapitánysági engedély (amennyiben ez releváns).

A pályázathoz csatolandó mellékletek között szerepel (34. oldal 4. pont), a pályázó távhőszolgáltatói/távhőtermelői hatályos engedély közjegyző által hitelesített másolata. Ezzel az engedéllyel csak olyan pályázó rendelkezhet aki már jelenleg is távhőszolgáltatói/távhőtermelői tevékenységet folytat. Javasoljuk ennek a benyújtandó mellékletnek a törlését, mivel pályázhat olyan szervezet is (pl. egy projekttársaság), amely a pályázat benyújtásakor nem rendelkezik ilyen engedéllyel és kizárólag a projekt lezárását követően tud ilyen engedélyt megszerezni.

A fenti megjegyzéssel összefüggésben javasoljuk egyértelmesíteni a kiírásban, hogy újonnan alakult társaság (projekttársaság is pályázhat). Erre utal az a megfogalmazás a kiírásban, amely alapján amennyiben a pályázó előtársaságként működő kft úgy a nyilvántartásba vételt igazoló okirat a tagjegyzék is lehet.

A felhívás alapján a tulajdonviszonyok rendezettségére vonatkozó dokumentumok csatolása mind a pályázat benyújtásakor, mind a TSZ kötéskor szükséges. Javasoljuk, csak a TSZ megkötésekor legyen követelmény ezen dokumentumok csatolása.

Az elszámolható költségek 4%-a számolható el mérnöki költségekre a kiírás alapján. Javasoljuk ennek 10%-ra történő emelését figyelembe véve a tervezést (kb. 5%) és egyéb mérnöki költségeket.”

Üdvözlettel,

Boza Pál

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Zrt. NFFKÜ2014. február 4. 9:27:15 Tárgy: RE: észrevételekTisztelt Boza Pál!

Köszönjük a „Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása”  c. pályázati felhívással kapcsolatos észrevételeit!

Az engedélyek vonatkozásában több észrevétel is érkezett a 2013. december 2-án megtartott nyitó és kétoldalú partnerkereső rendezvény alkalmával is. A pályázói igényekre, és az engedélyeztetési folyamat időigényességére való tekintettel a Pályázati felhívás engedélyekre vonatkozó része a végleges Pályázati felhívásban módosításra kerül.

A beruházásra vonatkozó releváns, hatályos engedélyek (környezetvédelmi, vízjogi létesítési, bányakapitánysági engedély a projekt tárgyának megfelelően)szerződéskötési feltételként kerülnek előírásra.

 

A pályázati felhívás 5.1.3/B/4 pontjában előírt dokumentumok benyújtása nem lesz kötelező.

A pályázó távhőszolgáltatói vagy távhőtermelői engedélyét, illetve a pályázatra vonatkozó hatályos engedélyeket, vagy annak igazolását, hogy az engedélyező hatósághoz az engedély kérelmet beadták csak abban az esetben kell a pályázathoz csatolni, ha már a benyújtáskor rendelkezésre állnak. A tulajdonviszonyok rendezettségére vonatkozó dokumentumok igazolását szerződéskötési feltételnek fogjuk előírni. Helyette a pályázati űrlap csatolandó mellékleteként (Terület kimutatási táblázat)  kell majd bemutatni a tulajdonviszonyok és egyéb, a projektet befolyásoló jogviszonyok megfelelőségét.

 

Tekintettel arra, hogy a távhőtermelői és szolgáltatói engedélyekre való előírás eltörlésre került, nem szükséges a felhívás további módosítása, mivel a továbbiakban semmilyen előírás nem zárja ki a projektcégek projektjeinek támogathatóságát.

 

A mérnöki költségek tekintetében a Magyarországi támogatáspolitikában alkalmazott 4%-os korlátot engedélyez a felhívás, annak módosítása nem indokolt.

Üdvözlettel: NFFKÜ Zrt.

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Péter dr. Orbán2013. december 8. 19:12:02 Tárgy:javaslatok és észrevételek

Javaslatok és észrevételek a “Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése” című pályázati felhívás tervezetéhez

A 6. oldalon az alábbi kiegészítést javasoljuk: „Donor országbeli Projekt Partner” A későbbiekben: donor partner (Lásd 12. oldal.)

2.2. A pályázók körének meghatározása Javasoljuk, hogy a projektgazdák köre az alábbiak szerint kerüljön módosításra: 1 Jogi személyiségű vállalkozás 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság: 113 Korlátolt felelősségű társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság (SE) 12 Szövetkezet (kivéve mezőgazdasági szövetkezet) 3 Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

A távhőszektorban jelenleg is működnek nonprofit gazdasági táraságok (pl.: Keszthely, Szentlőrinc), ezért a projektgazdák körénél indokolt megjeleníteni az alábbiakat is: 5 Jogi személyiségű nonprofit szervezet 57 Nonprofit gazdasági társaság 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 573 Nonprofit részvénytársaság A támogatható tevékenységekre pályázó vállalkozások (távhőszolgáltatók, távhőszolgáltatói tevékenységet is végző távhőtermelők), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkeznek! 2.4.1. Szakmai korlátozó feltételek Javasoljuk, hogy a pályázat céljával összhangban legyen támogatható a már meglévő geotermikus potenciál kihasználtságának fokozása is, hiszen ezáltal is kimutatható fosszilis primerenergia-megtakarítás jelentkezik. Az engedélyekre vonatkozó előírásoknál az alábbiakat javasoljuk:

a projekt megvalósításához kapcsolódóan a projektre vonatkozó releváns, legalább elvi szintű engedélyek közül az építési engedélyt és a vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedélyt legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig kelljen benyújtani;

amennyiben a tervezett beruházás távhőtermelői létesítési engedélyhez kötött, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező engedélyező hatóság által kiadott jogerős létesítési engedélyt a támogatási szerződés megkötéséig kelljen benyújtani;

az adott projekt megvalósításának elindításához szükséges releváns hatályos jogszabályok szerinti jogerős engedély(eke)t legkésőbb az első kifizetési kérelem beadásáig (amennyiben előlegre lehetőség lesz, akkor az arra vonatkozó kérelem beadásáig) kelljen benyújtani.

A „További szakmai korlátozó feltételek a projekt tartalmára vonatkozóan” részben a 10. oldalon a 3. pont kapcsán felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat olyan fejlesztés is, amit olyan ingatlanon terveznek megvalósítani, ahol korábban pályázati támogatással megvalósított, már befejezett beruházás történt és azt fejlesztenének tovább. Ebben az esetben – a fenntartási és a banki finanszírozási időszak végéig – nem feltétlenül teljesül az ingatlan tehermentességére vonatkozó követelmény. Javasoljuk, hogy ilyen esetben ez ne legyen kizáró ok.

3.1. Támogatható tevékenységek Javasoljuk, hogy az új termálkút létesítése lehetőség legyen, összhangban a 3.1.3. pontban leírtakkal. Támogatjuk a látogatóközpont építésére vonatkozó előírást.

3.1.3. Beruházás megvalósítása: Geotermikus alapú hőenergia termelése és hasznosítása a távhőellátásban A támogatható tevékenységek: Javasoljuk az új termálkút létesítésére vonatkozó kötelezettség törlését. Javasoljuk, hogy a pályázat céljával összhangban legyen támogatható a már meglévő geotermikus potenciál kihasználtságának fokozása. Kiegészítési javaslat: „Geotermikus energiahasznosítással fosszilis alapú távhőszolgáltatás részleges vagy teljes kiváltása” A részleges kiváltásnál a nem hatékony (meleg- vagy forróvízkazánnal megvalósított, valamint a nagy hatékonyságot el nem érő kapcsolt) fosszilis hőtermelést kell elsőként kiváltani.

3.1.5. Nem támogatható tevékenységek Kiegészítési javaslat: – Szekunder oldali fűtési rendszer kialakítása, felújítása a távhőhálózatban”,kivéve, ha a felújítás számszerűleg kimutathatóan növeli az adott projektben a gazdaságosan hasznosítható geotermikus energia mennyiségét.

5.2.3. Szakmai értékelés Táblázat Megjegyzés: A pontrendszer nem tükrözi megfelelően a véleményünk szerint elsődleges célt: a geotermikus energiahasznosítással fosszilis alapú távhőszolgáltatás részleges vagy teljes kiváltására fordított támogatási pénzek minél hatékonyabb hasznosítását. Elfogadjuk azt, hogy a pontrendszer nyújtson megfelelő műszaki és gazdasági garanciákat a projekt megvalósulására és hatékony működésére, de a beruházás indokoltságát és eredményességét elsődlegesen a kedvező költség/haszon arányok alapján kell elbírálni.

A ráfordítás eredményessége (1-2. Ssz.), azaz a támogatási összegre vetített becsült fajlagos CO2-megtakarítás és a támogatási összegre vetített becsült fajlagos geotermikus energiatermelés együtt maximum 12 pontot kaphat az összesen adható 90 pontból. Ha erre a két értékelési szempontra a még elfogadható minimumot, 2+2 = 4 pontot kapja a pályázat, a támogatás feltételét jelentő minimális 50 pontszámhoz szükséges további 46 pontot kényelmesen elérheti az egyéb szakmai értékelési szempontok kiosztható 78 pontból, vagyis egy szakmailag gyenge pályázat is könnyen elnyerheti a támogatást.

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Zrt. NFFKÜ2014. február 4. 9:45:44 Tárgy: RE: javaslatok és észrevételekTisztelt dr.Orbán Péter!

Köszönjük a „Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása”  c. pályázati felhívással kapcsolatos észrevételeit!

old.

A Donor országbeli Projekt Partnerre vonatkozó elnevezéseket a végleges Pályázati felhívásban egységesítésre kerülnek.

2.2.

A pályázók köre az alábbiak szerint módosul, tehát nonprofit gazdasági társaságok is pályázhatnak:

1: Jogi személyiségű vállalkozás

2: Jogi személyiség nélküli vállalkozás

3: Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

5,6: Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet (kivéve pártok)

7,8,9: Átmeneti és technikai kódok

 

2.4.1.

A pályázati felhívás 5.1.3/B/4 pontjában előírt dokumentumok benyújtása nem lesz kötelező.  A pályázó távhőszolgáltatói vagy távhőtermelői engedélyét csak abban az esetben kell a pályázathoz csatolni, ha már a benyújtáskor rendelkezésre állnak.

Meglévő geotermikus potenciál kihasználtságának fokozása önmagában nem támogatható kizárólag abban az esetben, ha a projekt a pályázati felhívás 3.1.3 pontja alapján tartalmazza a kötelező beruházási elemet (új termálkút létesítését, vagy nem hasznosított kút vizsgálatát, termelő kúttá alakítását és visszasajtoló kút létesítését). A Program Megállapodásban szereplő program szintű indikátorok teljesülésének biztosítása érdekében a kötelező beruházási elemeket módosítására/elhagyására nincs lehetőség.

Az engedélyek vonatkozásában több észrevétel is érkezett a 2013. december 2-án megtartott nyitó és kétoldalú partnerkereső rendezvény alkalmával is. A pályázói igényekre, és az engedélyeztetési folyamat időigényességére való tekintettel a Pályázati felhívás engedélyekre vonatkozó része a végleges Pályázati felhívásban módosításra kerül.

A beruházásra vonatkozó releváns, hatályos engedélyek (környezetvédelmi, vízjogi létesítési, bányakapitánysági engedély a projekt tárgyának megfelelően) szerződéskötési feltételként kerülnek előírásra.

 

10.old.

Az ingatlan tehermentességére vonatkozó követelmény az Általános pályázati útmutató 2.3 pontjában került előírásra, és egységesen, minden pályázati felhívásra vonatkozik, attól nem áll módunkban eltekinteni.

3.1.

Az új termálkút létesítésére vonatkozó kötelezettség törlésére tett javaslatát nem tudjuk elfogadni, mivel ez által biztosított a programszintű indikátorok teljesülése.

3.1.5

Szekunder oldali fűtési rendszer kialakítása, felújítása továbbra sem támogatható, mivel a pályázat fő célja a már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása.

5.2.3.

A pályázatok az átlagpontszáma alapján felállított rangsor alapján kerülnek támogatásra, tehát hiába éri el egy szakmailag gyengébb pályázat is a minimális pontszámot, támogatásban a magasabb pontszámú, tehát szakmailag megalapozottabb pályázat fog részesülni.

Üdvözlettel: NFFKÜ Zrt.

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Ilona Farkasné Hangyál2013. december 16. 15:16:11 Tárgy:Hőszivattyú

Tisztelt Ügyintéző! Már a találkozón is felvetettem, hogy a hőszivattyúk működtetése során magas a villamos energiafogyasztás. Sajnos sokan ezért nem akarnak hőszivattyút telepíteni. Ha napelemeket is telepíthetnénk mellé, a napelemek megtermelnék a többletenergiát. Véleményem szerint nyitottabbak lennének a vállalkozások, önkormányzatok a hőszivattyúk telepítésére. Üdvözlettel Farkasné

00
TT
Test Test 2 Years Ago

Zrt. NFFKÜ2014. február 4. 9:51:38 Tárgy: RE: Hőszivattyú

Tisztelt Farkasné Hangyál Ilona!

Köszönjük észrevételét, azonban hozzászólása a társadalmi egyeztetés lezárultát (2013. december 8.) követően érkezett, így azt nem állt módunkban figyelembe venni. Ugyanakkor tájékoztatjuk, hogy jelen program elsődleges célja a geotermikus energiatermelés fokozása, így jelen konstrukcióból napelemes rendszerek támogatására nincs lehetőség.

Köszönjük a „Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése – már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása” c.  pályázati felhívás iránt tanúsított érdeklődését!

Üdvözlettel: NFFKÜ Zrt.

00