Tartalom megjelenítő

A MEGÚJULÓ ENERGIA PROGRAMTERÜLET
GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEI

 

Szakmai kérdések:

A nyilvánosság biztosításához szükséges aloldal a Projektgazda vagy a Fenntartó honlapján kerüljön kialakításra?

Elsődlegesen a Projektgazda honlapján kell létrehozni az aloldalt, de az aloldal természeten átvezethet a Fenntartó honlapjára is.

A hirdetőtáblán milyen adatoknak, információnak kell megjelenni?

Alapvetően a fel kell tüntetni a Támogatási Szerződés azonosítószámát, a projekt teljes költségét, az elnyert támogatási összeget, a projekt címét, illetve a megfelelő logókat.

A kommunikációs tevékenység megvalósítása során a Nyilvánossági terv esetében elegendő-e az alkalmazásra kerülő kommunikációs elemek felsorolása?

A nyilvánossági elemek egyszerű felsorolása nem elegendő, a pályázatban vállalni kellett részletes nyilvánossági terv kidolgozását, melynek tartalmazni kell a kommunikációs tevékenységek céljait, a célcsoportokat, a módszereket és az időkereteket.

Van-e lehetőség a kommunikációs anyagok előzetes véleményezésére?

Van erre lehetőség, a kommunikációs anyagokat előzetes ellenőrzésére elektronikus formában, e-mailen lehet megküldeni a kapcsolattartó részére.

Mi a teendő, ha a beruházás kezdetekor nem tudják biztosítani a hirdető tábla kihelyezését?

A projekt megkezdésekor minden esetben törekedni kell arra, hogy minél előbb kikerüljön a hirdetőtábla.

A kommunikációs tevékenység ellátására kötelező igénybe venni külső vállalkozót?

Nem kötelező külső vállalkozó igénybe vétele, a Projektgazda saját teljesítés keretében is elvégezheti a feladatot.

Mik tekinthetők kommunikációs, információs eseménynek?

Sajtókonferenciák, sajtótájékoztatók, minden olyan sajtóesemény, ami a projekt folyamatait, céljait, teljesítményét, eredményeit mutatja. Ezek egyikének a projektindító vagy záró eseménynek kell lennie.

A pályázat benyújtásakor a Kedvezményezett még nem esett a Kbt. hatálya alá, az új Kbt. szerint mégis közbeszerzés lefolytatására kötelezettek. Mi a teendő?

A pályázat benyújtásakor érvényes törvényi előírásokat kell figyelembe venni, a TSZ-ben rögzített beszerzési terv a mérvadó, nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Milyen formában és milyen határidővel szükséges megküldeni a közbeszerzési dokumentációt?

Ameddig a NORA felület nem áll rendelkezésre, a dokumentumokat elektronikus formában kell megküldeni a kozbeszerzes@norvegalap.hu e-mail címére, utóellenőrzés esetén az összegzés követő 5 napon belül.

Építési beruházás esetében igénybe kell-e venni független műszaki szakértőt?

Amennyiben közreműködik műszaki ellenőr a projektben, úgy nem szükséges független műszaki szakértő. A teljesítést a műszaki ellenőrnek kell ellenjegyeznie.

Építési beruházás esetén a terület átadás igazolására elengedő-e az építési napló, vagy külön nyilatkozat szükséges?

Elegendő az építési napló, nincs szükség külön nyilatkozatra. 

A szakmai előrehaladási jelentéseket milyen formában kell kitölteni és beküldeni?

A szakmai előrehaladási jelentések benyújtására készül a NORA fejlesztés, amíg az online rendszer nem áll készen, addig papír alapon szükséges benyújtani a jelentéseket, melyekhez a sablon dokumentum elérhető a norvegalap.hu oldalon.


Pénzügyi kérdések:

Van-e lehetőség részszámla kiállítására?

Amennyiben a szállítóval kötött szerződésben rögzítésre kerül részteljesítés, akkor van rá mód.

Vállalkozó előlegszámlája milyen módon kerül kifizetésre?

Utófinanszírozás esetén a kedvezményezett egyenlíti ki a számla összegét a vállalkozó részére, majd ezt követően kifizetési igénylés keretében kerül átutalásra a kedvezményezett számára.