Tartalom megjelenítő

Megjelentek a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának nyílt pályázati felhívásai

Örömmel értesítjük leendő pályázóinkat, hogy két új pályázati felhívásra lehet jelentkezni az EGT és Norvég Alapok egy sajátos konstrukciója, a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja (KKNA) keretében. A KKNA átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok – Norvégia, Izland, Lichtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködések megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járulhatnak hozzá. A most meghirdetésre kerülő nyílt pályázatok két beavatkozási területet céloznak: 1. „Klímaváltozás elleni küzdelem” – Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a környezetvédelem területén. Ennek keretében cél a tudatosság és a társadalmi felelősségérzet erősítése a környezetvédelem vonatkozásában, a lakosság klímaváltozásra vonatkozó tudatosságának fejlesztése, a klímaváltozás lassítására vonatkozó, és az alkalmazkodás terén szerzett tapasztalatok cseréje. 2. „Egyenlő esélyek a nők számára” – Együttműködés ösztönzése a donor országok és Magyarország között a nemek közti egyenlősség erősítése, illetve a nők elleni erőszak megelőzése érdekében. Ennek keretében cél a hivatás és a családi élet közötti ideális egyensúly megteremtése: a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása (rugalmas, hagyományostól eltérő foglalkoztatás és egyéb megoldások); a nők által alapított és működtetett vállalkozások ösztönzése a munkahelyi durva bánásmód és erőszak elleni küzdelem. Az egyes beavatkozási területeken 150.000 euró támogatási összeg áll rendelkezésre (összesen 300.000 euró). Mindkét felhíváson belül két különböző típusú projektre lehet pályázatot benyújtani az alábbiak szerint: Egyszerű kezdeményezéseket célzó utófinanszírozású program (PIERO): A PIERO eseti kezdeményezéseket támogat. Ennek keretében egyszerű, egy konkrét tevékenységből álló projekteket lehet megvalósítani (pl. egy rendezvényen vagy találkozón történő részvétel vagy annak megszervezése). A PIERO típusú pályázatoknál nincs konkrét határidő a pályázatok benyújtására, mivel a pályázati felhívások folyamatosan nyitva maradnak mindaddig, amíg forrás áll rendelkezésre. Együttműködési program a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért (COOPER): A COOPER olyan kezdeményezéseket támogat, melyek célja hosszabb távú, strukturáltabb és intézményesített együttműködések kialakítása (pl. konferencia, rendezvénysorozat vagy a tudatosságot növelő kampányok szervezése, valamint az elért eredmények publikálása). A COOPER típusú pályázatok esetében a pályázati felhívások korlátozott ideig maradnak nyitva, a pályázatok benyújtási határideje 2014. január 31. Pályázásra bármely Magyarországon jogi személyként létrehozott gazdasági társaság, költségvetési szerv, szövetség, egyesület, köztestület, alapítvány, nonprofit gazdasági társaság, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet jogosult. Projekt partner lehet bármely, Magyarországon vagy a donor országokban létrehozott jogi személy, illetve bármely, Magyarországon vagy a donor államokban működő kormányközi szervezet. Minden pályázónak legalább egy, a donor államokból származó partnert meg kell neveznie a pályázatában. További információkért kérem látogasson  erre az oldalra . […]

Módosultak a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának bilaterális pályázati felhívásai

A Nemzeti Kapcsolattartó tájékoztatja a pályázókat, hogy a 2017. március 9-én megnyílt,  „Klímaváltozás elleni küzdelem”  és  „Nemek közti esélyegyenlőség”  című bilaterális felhívásai módosultak. A változtatás értelmében a pályázónak nem kötelező Partnerségi Megállapodást benyújtania. A partnerség alátámasztására elegendő az úgynevezett „Official Exhange of Letters” dokumentum csatolása, amely igazolja a kezdeményezés partnerségben történő megvalósulását. Emellett természetesen a Partnerségi Megállapodás is elfogadott. Az Official Exchange of Letter-rel kapcsolatos alapvető elvárás, hogy tartalmazza az alábbiakat: –          justification that the initiatives will be implemented in the cooperation with the donor partner, –          the financial conditions and –          the division of tasks between the parties. A módosult  felhívások  a változtatásokkal átvezetett egységes szerkezetben 2017. június 13-tól érvényesek. A módosítás a felhívásokban meghatározott egyéb feltételeket nem érinti. […]

Kétoldalú együttműködéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Megújuló energia programterületen

A 2017. július 14-én megjelent bilaterális felhívás „A” komponense, a „Participation at geothermal workshop in Iceland for local governments” helyi önkormányzatok konferencia részvételét, „B” komponense a „Cooperation with Donor Partners” a donor országok szervezeteivel való szakmai együttműködéseket támogatja. A felhívás átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolat erősítése a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között. Az alap célja a különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mind egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával. A kétoldalú kapcsolatok erősítését a Donor nemzetek és Magyarország között kétféle tevékenység támogatásával biztosítja a felhívás a Megújuló energia (HU03) programterületen belül: A "Geothermal workshop in Iceland for local governments” , a felhívás “A” komponense (HU03-Bilat-A-2017) és a  “Cooperation with Donor partners” , “B” komponens (HU03-Bilat-B-2017) “Geothermal workshop in Iceland for local governments”: A workshop fórumot biztosít a geotermális energiával kapcsolatos tevékenységekben érdekelt helyi önkormányzati döntéshozók, mérnökök és vezetők számára, lehetőséget adva a jógyakorlatok bemutatására és a tudástranszferre a geotermális forrásokat sikeresen hasznosító közösségek között. A workshop a geotermális menedzsment, fenntarthatóság, geotermális energiafelhasználás és befektetések témaköreinek tudásplatformja. A szakmai rendezvény további célja a magyarországi és Európai Uniós szabályozások megismertetése és összehasonlítása az Izlandi politikával. A nyílt felhívásra pályázatot benyújtani jogosult minden geotermális potenciállal és távfűtési rendszerrel rendelkező, magyarországi helyi önkormányzat a felhívás 2.1. pontjában részletezett lista szerint. “ Cooperation with Donor partners ”: A felhívás B komponensének átfogó célja a társadalmi szemléletformálás és a lakosság környezettudatosságának erősítése a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok tudáscseréje által. Pályázatot benyújtani jogosult minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett közintézmény, állami és nem állami, for-profit és non-profit szervezet, valamint Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy. Az “A” és “B” komponensre rendelkezésre álló támogatási forrás: 43.056.000 HUF (138.000 EUR) (Felhívjuk a figyelmet, hogy az “A” komponensre benyújtott pályázatok prioritást élveznek a kiválasztási folyamatban.) Mindkét komponens esetében a támogatási intenzitás: 100 % A pályázat benyújtásának határideje 2017. július 31.   […]

Felhívás a „Nemek közti esélyegyenlőség” című bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázatra

Örömmel értesítjük leendő pályázóinkat, hogy 2017.03.09-én elérhetővé vált az EGT és Norvég Alap 2009-2014 keretében a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjára (KKNA) vonatkozó két legújabb pályázati felhívás. A KKNA átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolat erősítése a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között. Az alap célja a különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mind egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával. A támogatási összeg jelen felhívásban a donor országok és Magyarország által célzott nemek közti egyenlőség erősítésének , valamint a nők elleni erőszak megszüntetésének ösztönzésére fordíthatók. A támogatható tevékenységek körébe tartoznak többek között a norvég, izlandi és liechtensteini szervezetekkel való szakmai találkozók, tanulmányutak, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, nyilvánossági elemek, szakértői tanulmányok valamint különböző figyelemfelhívó tevékenységek. A pályázat benyújtására jogosult minden Magyarországon jogi személyként létrehozott közjogi, vagy magánjogi, kereskedelmi, vagy nem kereskedelmi  szervezet, NGO, valamint olyan természetes személy, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodik. A felhíváson belül két különböző típusú kezdeményezésre lehet pályázatot benyújtani az alábbiak szerint: Egyszerű kezdeményezéseket célzó utófinanszírozású program (PIERO): A PIERO eseti kezdeményezéseket támogat. Ennek keretében egy konkrét tevékenységből álló tevékenységet lehet megvalósítani. A PIERO típusú pályázatoknál nincs konkrét benyújtási határidő, mivel folyamatosan nyitva marad mindaddig, amíg forrás rendelkezésre áll. Együttműködési program a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért (COOPER): A COOPER olyan kezdeményezéseket támogat, amelynek célja hosszabb távú, komplexebb együttműködések kialakítása. A COOPER típusú pályázatok esetében a pályázatok benyújtási határideje 2017. június 30. A pályázatok benyújtása PIERO 2017. 03. 13-tól forráskimerülésig, illetve 2017. június 30–ig lehetséges. Mindkét típusú kezdeményezésnél a támogatási intenzitás mértéke 100 %, valamint az előleg mértéke egyes kezdeményezésekben a megítélt támogatási összeg 80%-a is lehet. Rendelkezésre álló támogatási forrás: 277.500 EUR, 86.580.000 Ft A PIERO keretében 1.000-20.000 EUR a maximális támogatás a tevékenység és a résztevők számától függően, míg a COOPER keretében 30.000 EUR. A pályázati űrlap kitöltési felületét az alábbi linkre kattintva érheti el: https://nora.norvegalap.hu […]

Felhívás a „Klímaváltozás elleni küzdelem” című bilaterális kapcsolatok erősítését támogató pályázatra

Örömmel értesítjük leendő pályázóinkat, hogy 2017.03.09-én elérhetővé vált az EGT és Norvég Alap 2009-2014 keretében a Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjára vonatkozó két legújabb pályázati felhívás. A KKNA átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolaterősítés a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között. Az alap célja a különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mint egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával. A támogatási összeg jelen felhívásban a donor országok és Magyarország által célzott klímaváltozás elleni küzdelem hez kapcsolódó együttműködés ösztönzésére fordíthatók. A támogatható tevékenységek körébe tartoznak a norvég, izlandi és lichtensteini szervezetekkel való szakmai találkozók, tanulmányutak, rendezvényeken, konferenciákon való részvétel, nyilvánossági elemek. A pályázat benyújtására jogosult minden Magyarországon jogi személyként létrehozott közjogi, vagy magánjogi, kereskedelmi, vagy nem kereskedelmi  szervezet, NGO, valamint olyan természetes személy, aki Magyarországon jogszerűen tartózkodik. A felhíváson belül két különböző típusú kezdeményezésre lehet pályázatot benyújtani az alábbiak szerint: Egyszerű kezdeményezéseket célzó utófinanszírozású program (PIERO): A PIERO eseti kezdeményezéseket támogat. Ennek keretében egy konkrét tevékenységből álló tevékenységet lehet megvalósítani. A PIERO típusú pályázatoknál nincs konkrét benyújtási határidő, mivel folyamatosan nyitva marad mindaddig, amíg forrás rendelkezésre áll.   Együttműködési program a kétoldalú kapcsolatok erősítéséért (COOPER): A COOPER olyan kezdeményezéseket támogat, amelynek célja hosszabb távú, komplexebb együttműködések kialakítása. A COOPER típusú pályázatok esetében a pályázatok benyújtási határideje 2017. június 30. A pályázatok benyújtása 2017. 03. 13-tól forráskimerülésig, illetve 2017. június 30–ig lehetséges. Mindkét típusú kezdeményezésnél a támogatási intenzitás mértéke 100 %, valamint az előleg mértéke egyes kezdeményezésekben a megítélt támogatási összeg 80%-a is lehet. Rendelkezésre álló támogatási forrás: 277.500 EUR, 86.580.000 Ft A PIERO keretében 1.000-20.000 EUR a maximális támogatás a tevékenység és a résztevők számától függően, míg a COOPER keretében 30.000 EUR. A pályázati űrlap kitöltési felületét az alábbi linkre kattintva érheti el: https://nora.norvegalap.hu […]

Új pályázati felhívások megjelenése várható a program bizottsági ülést követően

Magyarország és Norvégia között fennálló Kétoldalú Kutatási Együttműködés keretében a környezetvédelemre, valamint az egészségügyre fókuszáló kutatások támogatására számítunk. A program bizottság előzetes információk szerint a következő kutatási témákra tett javaslatot. Környezetvédelem tematikus prioritás kutatási témái között hangsúlyozták a természeti erőforrások, termékek és szolgáltatások környezetvédelmi szempontú kutatását, a környezetszennyezés megelőzésére és kezelésére vonatkozó kutatásokat, valamint a mezőgazdasági és erdészeti technológiák környezetre és élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálatát. Egészségügyi tematikus prioritás kutatási témái körében fókuszpontba kerültek a nem fertőző betegségek személyre szabott orvoslása, az innovatív módszerek a népegészségügyi és egészségügyi rendszerek kutatásában, a biomedicinális kutatások, beleértve a nano- és biotechnológiai megközelítést, és az egészséges élelmiszerek előállításával kapcsolatos kutatások. Társadalomtudományi kutatási témaként felmerült a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztettségével, bevonásával, társadalmi integrálásával kapcsolatos kutatás, a gazdasági, politikai fejlemények és kormányzás témaköre, a kultúra, hagyomány, identitások, tudás-alapú társadalom, az öregedő társadalom hatása az egészségügyi / társadalombiztosítási rendszerekre és a gazdaságra. Nemek közti esélyegyenlőség területén kutatásra javasolt téma a nemek közti esélyegyenlőség akadályainak feltárása, valamint a nemek társadalmi és kulturális képe Magyarországon és Norvégiában. A program bizottsági ülésre február végén kerül sor, ezt követően a legfrissebb információkat honlapunkon tesszük közzé. […]