A műemléki Talpasház és a Pajtaszínház felújítása Nagydobszán

A műemléki Talpasház és a Pajtaszínház felújítása Nagydobszán

Projektazonosító: HU07-0159-A2-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

Nagydobsza Község Önkormányzata / Municipality of Nagydobsza

Program Operátor/Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság /

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

 

Megvalósítási időszak/Implementation period

2016.05.01. – 2017.04.30. / 05.01.2016. – 30.04.2017.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Nagydobsza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat / Local Goverment of Croation Minority in Nagydobsza

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

130 382 400 HUF/ 441 824,47 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

117 344 160 HUF/ 397 642,02 EUR

Projekt aloldal

A projekt által olyan történelmi érték megmentése vált lehetővé, amely a fejlesztés nélkül valószínűsíthetően az enyészeté lett volna. A projekt során létrehozott szakmai tartalmak, a szakszerűen felújított Talpasház és az újra élettel megtelő pajta színház helyet biztosít a település lakosai által közadakozásból összegyűjtött és szakszerűen restaurált tárgyak bemutatására. Az eredetileg kiállításra tervezett eszközök és berendezési tárgyak száma megháromszorozódott a közadakozás által. Tehát a projekt eredeti célkitűzései mellett további értékmentést is meg tudtunk valósítani. A kiállított eszközök és a népi viseletet korhűen bemutató installációk olyan értéket adtak vissza Nagydobszának, amely utolsó pillanatban volt, hogy megmenthető legyen. A projekt társadalmi elfogadottságát kellőképpen mutatja, hogy ezen produktumok elkészítésében a szakmai segítség mellett a helyiek is tevékenyen részt vettek.

Dr. Andrásfalvy Bertalan neves néprajztudós rendelkezésünkre bocsájtotta eddig meg nem jelentetett kéziratait a településről, és hozzájárult ezek közléséhez a helytörténeti könyvben. A neves fotó művész Lantos Miklós szintén hozzájárult a még nem publikált képeinek közléshez.

Megtörtént a térségre jellemző gyümölcsfajtákat bemutató fajtagyűjtemény telepítésére. Továbbá kialakításra került az állatsimogató is, amely további lehetőséget jelent a település és a térség mezőgazdasági örökségének a bemutatására.

2017. április 30.-án sor került a projektet záró rendezvényére.