Tartalom megjelenítő

Kétoldalú kapcsolatok erősítésének eredményeit bemutató rövidfilmek készültek

Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A 10 részes rövidfilm betekintést ad az egyes programterületek kétoldalú együttműködéseibe. Valamennyi programterületen bemutatunk egy-egy sikeres projekten belüli kétoldalú együttműködést, mely hozzájárult a hatékonyabb projekt megvalósításhoz.

A Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapjának átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok erősítése volt a donor országok – Norvégia, Izland, Liechtenstein – és Magyarország között. Célja az együttműködés megalapozása vagy erősítése mind intézményi, mind egyéni szinten, hosszabb távú, illetve alkalmi partnerségek kialakításával. A tapasztalatok, a szaktudás és a technológiák megosztásával a kétoldalú együttműködések jelentős kihívások megoldásához járultak hozzá.

Az EGT Alap keretében megvalósított Ösztöndíj program célkitűzése a nemzetközi együttműködések és a kölcsönös mobilitási programok megvalósításának elősegítése volt, valamint hozzájárult a magyar és külföldi intézmények közötti hosszú távú kapcsolatok és szakmai együttműködések kialakításához, jó gyakorlatok átvételéhez.

A Megújuló program egyik célja a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások fenntartható alkalmazása területén. Az EGT Alap támogatásával több magyar szakember is részt vett izlandi képzésen az elmúlt évben, így lehetőségük nyílt megismerni módszertanukat.

Talajra alkalmazható termékek fejlesztésében működtek együtt magyar és norvég szakemberek a Zöld Ipari Innováció program keretein belül.

Patológiai E-health fejlesztésen dolgoztak együtt magyar és norvég szakemberek a korai rákdiagnosztika megvalósításához a Népegészségügy programban.

Az Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz programterületen keretében a kétoldalú együttműködésnek a témája a vízi infrastruktúra volt, és hogy hogyan lehet jobban kezelni a vizet. A két ország szakemberei tapasztalatot cseréltek az új infrastrukturális fejlesztéssel kapcsolatban.

A hazai legnagyobb önkormányzati szövetség, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, együttműködve a norvég önkormányzati szövetséggel, több helyi önkormányzat számára nyújtott hasznos segítséget az ügyfelek erőszakos fellépésének kezelésében, a jó gyakorlatok cseréjében, megoldások kidolgozásában.

Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával valósulhatott meg Magyarországon a Fészekhagyó program, amely a fogyatékkal élő (főleg Williams szindrómás és egyéb ritka betegségben szenvedő) fiatalokat készítette fel az önálló életre, igényeiknek és sajátosságaiknak megfelelő feladatokon és tréningeken keresztül.

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Norwegian Istitute of Bioeconomy Research szervezetei sikeresen működtek együtt a Szeri Gyógynövényház, valamint a hozzátartozó gyógynövénykert hasznosításának, fenntartásának, esetleges további fejlesztéseinek megvitatásában, kiértékelésében.

A Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés program célja volt a magyar közintézmények kapacitásainak megerősítése, humán erőforrásainak fejlesztése, hasonló feladatokat ellátó norvég intézményekkel és hatóságokkal való együttműködés és tudástranszfer által.