Jégtörő...

Jégtörő...

Projektazonosító: HU07-0207-B2-2016

Projektgazda/Projekt Promoter

Szegedi Focus Műhely Kortárs Színházi és Összművészeti Alapítvány

Program Operátor/ Programme Operator

Miniszterelnökség - Társadalmi és Örökségvédelmi Ügyekért, valamint Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Helyettes Államtitkárság /

Prime Minister’s Office, Deputy State Secretariat Responsible for Cultural Heritage, Social Affairs and Major Cultural Investments

 

Megvalósítási időszak/ Implementation period

2016.05.02. - 2017.04.30.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Daru Közhasznú Egyesület

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

8 460 962,24 HUF/ 27 859,61 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

7 600 000 HUF/ 25 024,7 EUR

Projekt aloldal

Az oktatás és a foglalkoztatás területein érzékelhető lemaradás, különbözőség és a többségi társadalomba való beilleszkedés nehézségei mind a roma, mind a nem-roma társadalom tagjaiban elégedetlenséget szülnek, mindennaposak a problémák feldolgozatlanságából adódó konfliktusok, a feszültségek egyre szélsőségesebb megnyilvánulási formákat öltő kitörései. Kizárólag gazdasági- és szociális intézkedésekkel nem lehet elérni a romák társadalmi elfogadását, felzárkóztatását. A társadalmi befogadás és esélyteremtés hatékony eszköze a roma közösség életének, értékeinek, kultúrájának megismerése, közös élmények szerzése, hisz a kultúra értékteremtő társadalmi kohézióerősítő szerepe jelentős. Projektünk célja Magyarország különböző földrajzi területein, 20 különböző helyszínen - közöttük leszakadással veszélyeztetett térségekben - élő roma- és vegyes diák-, valamint felnőtt közösségek elérése, a velük közösen megvalósítandó kulturális projekt által az előítéletek mérséklése, az emberek és csoportok közötti interkulturális párbeszéd elősegítése a fórumszínház technikájának segítségével, továbbá workshopok, kulturális irodalmi előadás és képzőművészeti kiállítás keretében. Az egy településen élő, vagy egy intézményben tanuló/dolgozó emberek egymásra figyelésének, kölcsönös megértésének javítása, a mindennapi együttélés nehézségeinek, a kultúra - jelen esetben a színházi nevelés - eszközrendszerén keresztül történő közös feldolgozása, feloldása a fő cél. A fórumszínház módszere lehetőséget nyújt valós konfliktushelyzetek valósághű bemutatására, a következmény kiélezésére, illetve megoldási alternatívák javaslatára. A drámai alaphelyzet mindig a szereplők közötti erőviszonyok vegytiszta, könnyen felismerhető képletére épül: a főhős alárendelt helyzetben van, az "elnyomók" fölérendelt helyzetben. A konfliktus abból származik, hogy a főhős ellenfelei visszaélnek fölérendelt helyzetükkel, és ez ütközik a protagonista érdekeivel. A válságot az erőviszonyok stabilizálódása okozza: az ellenfelek nem hajlandók "alább adni", engedni, alacsonyabb státuszt elfogadni, a főhős pedig nem képes érvényesíteni érdekeit és emelni státuszát. A fórumszínház módszere nem elégszik meg a közönség (érintett csoport) érzelmi és gondolati azonosulásával, azt várja el a játszó-nézőtől, hogy a főszereplő nevében cselekedjen, és hogy cselekedeteivel hozzon a játék menetét tényleges befolyásoló döntéseket. A fórumszínházat az különbözteti meg minden más drámai modelltől, hogy a darab szerkezetébe szabályként épül be a játszó-néző cselekvő problémamegoldása, mely roma/nem-roma vegyes környezetben hatványozottan hasznos lehet, erőszakmentes önérvényesítésre tanít. A projekt során felvázolt összetett konfliktushelyzet eltér a fórumszínházak általában egy konfliktusra épülő jelenetstruktúráitól. A két joker (játékos, összekötő ember) feladata a kemény jelenet után először megbeszélni, értelmezni a látottakat a résztvevőkkel, majd újrajátszatják a jelenetet, úgy, hogy azoknak lehetőségük van egy-egy szereplő helyére beállni, és úgy előrelendíteni a jelenetet, hogy a konfliktussor elkerülhetővé váljon, és az elnyomott szereplő képes legyen kiállni saját magáért. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a diákok hihetetlen igazságérzettel, és megoldási stratégiákkal állnak neki az újrajátszásnak. A program nem csak érzékenyít, hanem magabiztosságot ad a gyerekeknek, hogy ha hasonló helyzettel (periféria-helyzet, elnyomás, kiközösítés) találkoznak a valóságban, képesek legyenek kiállni magukért vagy társaikért. A cigány közösség nem homogén. Vannak, akik integrálódni akarnak a többségi társadalomba, de olyanok is, akik más utat választanak. Szegregáltan élnek az emberek. Városban az egy osztályba járók vannak egymással kapcsolatban, és esetleg az egy háztömbben lakók. Vidéken ez kicsit más, egy kis faluban más, bár roma − nem roma vonatkozásban ott is gyakran van szakadás: nem feltétlenül érintkeznek vagy tudnak egymásról. Fontosnak tartjuk a programot, mert lehetőséget megteremt a beszélgetésre, megismerésre, a konfliktusok feloldására - ha csak egy egyszeri 90 percben vagy néhány napos együttlét során - de jó alapokat adhat a jövőbeli egymásra találáshoz. A különböző helyszíneken megvalósuló diákokat bevonó fórumszínház programokon kívül ugyanezt a módszert ismertetnénk meg az érintett települések felnőtt közösségeivel, illetve lehetőséget biztosítunk a velük, mellettük dolgozó szakembereknek (szociális munkások, pedagógusok), hogy elsajátítsák a fórumszínház módszerét, hogy a későbbiek során maguk is alkalmazni tudják közösségeikben problémamegoldásra, konfliktuskezelésre, a perifériára közösített fiatalok elfogadtatására. A projektet roma művészek alkotásait bemutató kulturális rendezvénnyel zárjuk, ahol a vendégek megismerkedhetnek a roma kultúra sokszínűségének szépségeivel, továbbá a művészek által elért eredmények inspirációként hathatnak a társadalmi kirekesztettség nehézségeivel küzdő fiatalok számára.

 

Médiamegjelenések:

Szegedi Hírek Színházzal nevelnek 2016.09.13.

Jégtörő a Homo Ludens Projecttel

Mentsd meg Misit – a Homo Ludens Project záró napja

Jégtörő- Projektzáró esemény

Jégtörő - projektzáró esemény

Kenyértörés helyett jégtörés romák és nem romák között