Tartalom megjelenítő

Módosult a Kapacitásfejlesztés és intézményközi együttműködés programterület bilaterális tevékenységeket támogató felhívása

A „Bilateral activities in the Capacity Building and Institutional Cooperation Programme Area” módosított felhívása a változásokkal átvezetett egységes szerkezetben elérhető a programterület nyílt pályázati felhívásai között.

Bilateral activities in the Capacity Building and Institutional Cooperation Programme Area” felhívásának szövege 2017. március 29-én módosult, a változások piros színnel jelöltek a pályázati felhívás szövegében.

Változások és kiegészítések a felhívásban:

3.5. Költségek általános elszámolhatósági szabályai: A Donor Projekt Partner költségeit a Regulation 7.13(1) pontjának megfelelően számlával szükséges alátámasztani. A költséget igazoló számla mellett a Donor Projekt Partner a számlát alátámasztó dokumentumként köteles hivatalos nyilatkozatot benyújtani (melynek sablonja a támogatási szerződés melléklete lesz majd).

Változott a felhívás 4.2. pontja, a pályázat feltöltendő mellékleteinek listája bővül a projektgazda és a hazai projekt partnerek által kiállítandó Átláthatósági nyilatkozattal, melynek sablonja a felhívás mellékletei között már elérhető.

A módosult felhívás 4.1. pontja értelmében a pályázat minden mellékletét az elektronikus pályázati rendszeren, a NORA-n keresztül köteles feltölteni a pályázó. A pályázati felhívás feltételeinek vállalását tanúsító nyilatkozat sablonját a NORA rendszer a benyújtás során automatikusan generálja. A nyilatkozat kinyomtatott, cégszerűen aláírt, eredeti példányát hivatalos küldemény formájában, a Végrehajtó Ügynökség címére szükséges elküldeni (NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. 1037 Budapest, Szépvölgyi u. 39.), személyes beadás nem lehetséges.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok benyújtása és azok formai ellenőrzése folyamatos, és érkezési sorrendben történik.