Tartalom megjelenítő

Kétoldalú együttműködéseket támogató pályázati felhívás jelent meg a Megújuló energia programterületen

A 2017. július 14-én megjelent bilaterális felhívás „A” komponense, a „Participation at geothermal workshop in Iceland for local governments” helyi önkormányzatok konferencia részvételét, „B” komponense a „Cooperation with Donor Partners” a donor országok szervezeteivel való szakmai együttműködéseket támogatja.

A felhívás átfogó célkitűzése a kétoldalú kapcsolat erősítése a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) és Magyarország között.

Az alap célja a különböző szintű együttműködések elősegítése mind intézményi, mind egyéni szinten, rövidebb és hosszabb távú partnerségek kialakításával. A kétoldalú kapcsolatok erősítését a Donor nemzetek és Magyarország között kétféle tevékenység támogatásával biztosítja a felhívás a Megújuló energia (HU03) programterületen belül:

A "Geothermal workshop in Iceland for local governments”, a felhívás “A” komponense (HU03-Bilat-A-2017) és a 
“Cooperation with Donor partners”, “B” komponens (HU03-Bilat-B-2017)

  1. “Geothermal workshop in Iceland for local governments”:

A workshop fórumot biztosít a geotermális energiával kapcsolatos tevékenységekben érdekelt helyi önkormányzati döntéshozók, mérnökök és vezetők számára, lehetőséget adva a jógyakorlatok bemutatására és a tudástranszferre a geotermális forrásokat sikeresen hasznosító közösségek között. A workshop a geotermális menedzsment, fenntarthatóság, geotermális energiafelhasználás és befektetések témaköreinek tudásplatformja. A szakmai rendezvény további célja a magyarországi és Európai Uniós szabályozások megismertetése és összehasonlítása az Izlandi politikával.

A nyílt felhívásra pályázatot benyújtani jogosult minden geotermális potenciállal és távfűtési rendszerrel rendelkező, magyarországi helyi önkormányzat a felhívás 2.1. pontjában részletezett lista szerint.

  1. Cooperation with Donor partners”:

A felhívás B komponensének átfogó célja a társadalmi szemléletformálás és a lakosság környezettudatosságának erősítése a megújuló energia felhasználásával kapcsolatos tapasztalatok tudáscseréje által. Pályázatot benyújtani jogosult minden Magyarországon hivatalosan bejegyzett közintézmény, állami és nem állami, for-profit és non-profit szervezet, valamint Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező természetes személy.

Az “A” és “B” komponensre rendelkezésre álló támogatási forrás: 43.056.000 HUF (138.000 EUR)

(Felhívjuk a figyelmet, hogy az “A” komponensre benyújtott pályázatok prioritást élveznek a kiválasztási folyamatban.)

Mindkét komponens esetében a támogatási intenzitás: 100 %

A pályázat benyújtásának határideje 2017. július 31.