Tartalom megjelenítő

Új pályázati felhívások megjelenése várható a program bizottsági ülést követően

Magyarország és Norvégia között fennálló Kétoldalú Kutatási Együttműködés keretében a környezetvédelemre, valamint az egészségügyre fókuszáló kutatások támogatására számítunk. A program bizottság előzetes információk szerint a következő kutatási témákra tett javaslatot.

Környezetvédelem tematikus prioritás kutatási témái között hangsúlyozták a természeti erőforrások, termékek és szolgáltatások környezetvédelmi szempontú kutatását, a környezetszennyezés megelőzésére és kezelésére vonatkozó kutatásokat, valamint a mezőgazdasági és erdészeti technológiák környezetre és élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatásainak vizsgálatát.

Egészségügyi tematikus prioritás kutatási témái körében fókuszpontba kerültek a nem fertőző betegségek személyre szabott orvoslása, az innovatív módszerek a népegészségügyi és egészségügyi rendszerek kutatásában, a biomedicinális kutatások, beleértve a nano- és biotechnológiai megközelítést, és az egészséges élelmiszerek előállításával kapcsolatos kutatások.

Társadalomtudományi kutatási témaként felmerült a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi kirekesztettségével, bevonásával, társadalmi integrálásával kapcsolatos kutatás, a gazdasági, politikai fejlemények és kormányzás témaköre, a kultúra, hagyomány, identitások, tudás-alapú társadalom, az öregedő társadalom hatása az egészségügyi / társadalombiztosítási rendszerekre és a gazdaságra.

Nemek közti esélyegyenlőség területén kutatásra javasolt téma a nemek közti esélyegyenlőség akadályainak feltárása, valamint a nemek társadalmi és kulturális képe Magyarországon és Norvégiában.

A program bizottsági ülésre február végén kerül sor, ezt követően a legfrissebb információkat honlapunkon tesszük közzé.