Tartalom megjelenítő

Bővült a Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása programterület kétoldalú együttműködések erősítésére irányuló felhívás pályázói köre

A kétoldalú kapcsolatok erősítésére irányuló felhívás február 20-a óta pályázható meg az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014, HU07 – „Kulturális és természeti örökség megőrzése és megújítása” című program terület keretében. Bővült a felhívás pályázói köre, a keret felhasználására már nem csupán a HU07-es program területen támogatásban részesült projektek kedvezményezettjei pályázhatnak.

A kétoldalú kapcsolatok erősítését támogató felhívás meghirdetésekor összesen 81 917.4 EUR,
azaz 25 558 228 Ft támogatás áll rendelkezésre. Mindeddig négy pályázat került benyújtásra a NORA rendszeren keresztül, melyek elbírálása jelenleg is folyamatban van.

Az eddig igényelt támogatások megítélése esetén is, a felhívás keretében további 18 101 198 Ft áll rendelkezésre.

A felhívás módosítása értelmében 2017. május 11-től pályázhatnak központi költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és szervezeteik, egyházak és egyházi intézmények, helyi önkormányzatok hivatalos szövetségei is. Szintén támogathatók olyan nem állami szervezetek, szövetségek, alapítványok és non-profit szervezetek, melyeknek releváns tevékenysége van a kultúra, a művészetek  vagy a társadalmi integráció területén. A módosított felhívás az Alapok hivatalos oldalán letölthető.

Az EGT Alapok által támogatott pályázati felhívás a donor országok szervezeteivel történő kétoldalú együttműködések elmélyítését, megerősítését, szakmai workshopok, konferenciák, képzések, tanulmányutak, rendezvények, innovatív kulturális programok és tevékenységek megvalósításának támogatását teszi lehetővé.

Az egy pályázatra elnyerhető minimális támogatás összege 2 000.0 EUR, azaz 624 000 Ft, a maximális támogatás mértéke 8 000.0 EUR, azaz 2 496 000 Ft.

A tervezési árfolyam 312 Ft/EUR.

A pályázati űrlap a NORA pályázati rendszeren keresztül érhető el.

A pályázat benyújtására 2017. február 20-tól van lehetőség. A támogatási igényeket folyamatosan, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb
2017. augusztus 31-ig lehetséges benyújtani.

A támogatott tevékenységek megvalósításának végső határideje 2017. szeptember 30.