Tartalom megjelenítő

Elkezdődött az EGT FM Megújuló Energia Programterület pályázati felhívásainak tervezése

Megújuló Energia Programterület
EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014

 

Program: Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014
Programterület: Megújuló Energia
Célkitűzés: Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése a végső energiafogyasztásban
Eredmény 1: Megújuló energia termelésének fokozása
Eredmény 2: Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása területén
Pályázati keretösszeg: € 7.711.000 + 15% nemzeti társfinanszírozás
Donor Program Partner: Izlandi Nemzeti Energia Hatóság
Program Operátor: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NKEK Nonprofit Kft.)

A programterület felelőse az NKEK Nonprofit Kft., amely szervezet jogelődjének alapítása 1997-ben történt, majd 2011. július 1. napjától a cég átvette a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság szakmai feladatait is. A társaság tulajdonosa a Magyar Állam, az alapítói jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében eljárva a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja.


Az NKEK Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik többek között a jogszabály által meghatározott programoknál a közreműködő szervezeti feladatok ellátása a környezetvédelem, energetika és a természetvédelem területén (európai uniós támogatások felhasználásának koordinálása), továbbá az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es programozási időszakában a Megújuló Energia Programterület program operátori feladatköreinek ellátása.


Előzmény – Program szükségessége: 2011 októberében a Donor (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és Kedvezményezett (Magyarország) államok között aláírásra került az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT FM) 2009-2014-es időszakára szóló Együttműködési Megállapodás. A Megújuló Energia Programterület esetében az államközi megállapodás rögzíti, hogy a mintegy 2,1 milliárd forint támogatás célja geotermikus energiát hasznosító fejlesztések megvalósítása Magyarországon, valamint egy kis összegű támogatási alap segítségével a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások alkalmazása területén. Ennek keretében került kidolgozásra a Program részletes javaslata, melyet 2013. II. negyedévben hagytak jóvá a Donor Államok.


Izland, mint donor partner ország élen jár a geotermikus energiaforrás potenciál kiaknázásában, amely hozzájárult a megújuló energiaforrásokon belüli célterület kiválasztásához. A geotermikus energiahasznosítás növelését célzó további indok, hogy Magyarország 2020-ra a megújuló energiaforrások esetében a technológia mixen belül 14%-ban (jelenleg 8%) kívánja geotermikus forrásból előállítani energiaszükségletét.


Az együttműködés általános és átfogó célja az államok közötti bilaterális kapcsolatok erősítése, melynek keretében a Program Operátor (NKEK Nonprofit Kft.) és az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság a programtervezés kezdete óta folyamatos szakmai munkát végez.


Pályázatok célja: A „Megújuló energia termelésének fokozása" c. eredmény elérését nyílt pályázati felhívásokkal kívánja megvalósítani a Program Operátor. A „Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása" című felhívás elsődleges célja a jelenleg fosszilis alapon üzemelő távhőtermelők és/vagy távhőszolgáltatók geotermikus energiatermelését és hasznosítását lehetővé tevő beruházásainak megvalósításához való hozzájárulás, és ez által a geotermikus alapú hőtermelés fokozása Magyarországon. A fosszilis alapú hőtermelés kiváltása által a program hozzájárul az üvegházhatású gázok mennyiségének, és ez által azok környezetre/klímaváltozásra gyakorolt negatív hatásának csökkentéséhez. A megvalósítandó projektek által növekszik a geotermikus hőenergia hasznosítás Magyarországon. A pályázati felhívás támogatja a geotermikus energiahasznosításhoz kapcsolódó környezetbarát és fenntartható üzemeltetést biztosító jó gyakorlatok kialakítását és elterjesztését is. A felhívás keretében támogatható a visszasajtolási technológia (visszasajtoló kutak létesítése), valamint a beruházáshoz kapcsolódó látogatóközpont kialakítása, így a geotermikus alapú hőtermelés növelésén túl a megvalósult beruházás eredményeinek felhasználásával illetve a szemléletformálás bevezetésével, segítésével támogatható a fokozott tudatosság és oktatás elősegítése. A pályázat keretében minden esetben kötelező új termál kutat létesíteni, és/vagy nem hasznosított termál kút vizsgálatát, termelő vízkúttá való alakítását elvégezni, valamint visszasajtoló kutat létesíteni. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó rendelkezik a projektre vonatkozóan releváns, hatályos engedélyekkel: környezetvédelmi, építési engedély(ek), vízjogi létesítési, bányakapitánysági engedély, stb. a projekt tárgyának megfelelően.
A pályázók tervezett köre, a KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján a projektgazda:

 • 11: Jogi személyiségű gazdasági társaság:
  • 113: Korlátolt felelősségű társaság
  • 114: Részvénytársaság
  • 115: Európai részvénytársaság (SE)
 • 12: Szövetkezet (kivéve mezőgazdasági szövetkezet)
 • 3: Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek

A projektgazda tervezetten maximum 3 projekt partnert vonhat be (beleértve a donor országbeli projekt partnert/partnereket is) a projekt megvalósításába.


Az Együttműködési Megállapodás rögzíti továbbá, hogy egy kis összegű támogatási alappal a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos figyelemfelhívást és képzést is szükséges ösztönözni. Ezen célt a Program Operátor a program megvalósítási időszakban (várhatóan 2014-2016) folyamatosan meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokkal kívánja elérni.
A pályázati felhívások a program három fő komponensei köré csoportosulnak:

 • Már létező távfűtő rendszerek geotermikus bázisra történő átállítása;
 • Megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos figyelemfelhívó kampányok indítása;
 • Megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos ösztöndíjak biztosítása.

Kétoldalú kapcsolatok erősítése: A program megvalósítása során kiemelt jelentőséggel bír a donor államok és a magyar kedvezményezettek közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése a megújuló energiaforrások, különös tekintettel a geotermikus energiahasznosítás témakörében. Az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság részt vesz a program implementálásában, csakúgy, mint annak előkészítésében. A kisösszegű támogatású projektek megvalósulása is erős kétoldalú együttműködésen kell, hogy alapuljon, különösen az ösztöndíj komponensek tekintetében.

Együttműködési lehetőségek: A pályázati felhívásokra várhatóan 2014 első negyedévében lehet pályázatot benyújtani. Kétoldalú együttműködési projektek számára is elérhetőek lesznek a pályázatok, ezzel is hozzájárulva a potenciális partneri együttműködések megvalósulását. A kisösszegű támogatási keret magyar és donor államok oktatási intézményeinek együttműködését is fogja ösztönözni.

Kapcsolat:
NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1134 Budapest, Váci út 45.
E-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu
Telefon: +36/1-802-43-90
Internet: www.nkek.hu, www.egtalap.hu