Metán tartalmú és magas sókoncentrációjú termálvíz integrált környezetkímélő hasznosítása zéró emissziós zárt rendszerben

Metán tartalmú és magas sókoncentrációjú termálvíz integrált környezetkímélő hasznosítása zéró emissziós zárt rendszerben

Projektazonosító: HU09-0059-A2-2013

Projektgazda/Projekt Promoter

IntelliTerm Kft.

Program Operátor/Programme Operator

Szent István Egyetem

Megvalósítási időszak/Implementation period

2015. 05. 01. - 2017. 04. 30.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Debreceni Egyetem

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

168 159 964,92 HUF/ 593 366,14 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

123 182 311 HUF/ 434 658,82 EUR

Projekt aloldal

A projekt a termálvíz, mit erőforrás felhasználását célozza, azonban a klasszikus egylépcsős, csak a víz hőtartalmát hasznosító megoldás helyett egy komplexebb, így környezeti és gazdaságossági szempontból egyaránt fenntarthatóbb rendszer kialakításával. Az Alföldi termálkutak jellemzően jelentős mennyiségű gázt, esetünkben metánt (CH4) tartalmaznak. Üvegházhatású gáz lévén a környezetbe kerülését el kell kerülni, melynek praktikus módja, hogy gázmotorban villamos áram termelésére hasznosítjuk. Ez a folyamat ugyancsak üvegházhatású füstgázok (elsősorban CO2, NOx, CO, stb.) keletkezésével jár, melyeket azonban kiválóan lehet hasznosítani algatermelésre, így a metán elégetésével nyert energia valóban „zöld”, azaz nem jár emisszióval. A projekt eredményeként kialakításra került egy „egységtechnológia”, amely modul rendszere miatt igény szerint többszörözhető. A projekt mintaértékű megoldást jelent, megvalósításával lehetőség van a termálvíz (és az abban lévő üvegházhatású gázok) integrált rendszerű környezetkímélő hasznosítására, valamint a modellrendszerrel nyert tapasztalatok felhasználhatók lesznek más hasonló adottságú termál kutak, vagy biogáz telepek esetében, mivel azok is hasonló elven működnek (CH4 –> gázmotor –> CO2 –> hulladék hő).