Tartalom megjelenítő

Rövidítések

 

AIBA Nemzetközi Oktatási Ügyek Országos Ügynöksége, Liechtenstein
ÁEEK Állami Egészségügyi Ellátó Központ
CoE Európa Tanács (Council of Europe)
DO Donor országok
DoRIS Documentation, Reporting and Information System (A donor országok által működtetett Dokumentációs, jelentéstevő és információs rendszer)
DPP Donor Program Partner
EB Együttműködési Bizottság
EGT Európai Gazdasági Térség
EH Ellenőrzési Hatóság
EU Európai Unió
EUTAF Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
FMB Finanszírozási Mechanizmus Bizottság
FMI Finanszírozási Mechanizmus Iroda
FMO Finanszírozási Mechanizmus Iroda (Financial Mechanism Office)
IGH Igazoló Hatóság
KKPSZA Kétoldalú Kapcsolatok Program Szintű Alapja
KKNA Kétoldalú Kapcsolatok Nemzeti Alapja
NP Nevesített Projekt
KPA Kis Projekt Alap
MÁK Magyar Államkincstár
MB Monitoring Bizottság
ME  Miniszterelnökség
ME NEPVF Miniszterelnökség Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztálya
ME KÖHÁT Miniszterelnökség, Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság
ME UFF  Miniszterelnökség Uniós Fejezeti Főosztály
NFFKÜ NFFKÜ-Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt.
NFM Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
NK Nemzeti Kapcsolattartó
OS Izlandi Nemzeti Energia Hatóság
PO Program Operátor
RA Norvég Kulturális Örökség Igazgatóság
RANNIS Izlandi Kutatóközpont
SIU Norvég Felsőoktatási Nemzetközi Együttműködési Központ
SZIE Szent István Egyetem
TS Technikai Segítségnyújtás
VHR Végrehajtási Rendelet, 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről
VÜ Végrehajtó Ügynökség
KS Helyi és Regionális Hatóságok Norvég Szövetsége
VOX Norvégia Ügynöksége az Élethosszig Tartó Tanulásért