„TERRA PRETA” TALAJOLTÓANYAG ÉS BIOSZÉN KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA LEROMLOTT TALAJOKRA

„TERRA PRETA” TALAJOLTÓANYAG ÉS BIOSZÉN KOMBINÁLT ALKALMAZÁSA LEROMLOTT TALAJOKRA

Projektazonosító: HU09-0015-A1-2013

Projektgazda/Project Promoter

BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft./ BioFil Microbiological, Biotechnological and Biochemical Ltd.

Program Operátor/Programme Operator

Szent István Egyetem/ St. István University

Megvalósítási időszak/Implementation period

2014.07.01 – 2016.10.31.

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem/ Budapest University of Technology and Economics, Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont (Talajtani és Agrokémiai Intézet)//

Centre for Agricultural Research, Hungarian Academy of Sciences

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

NIBIO, Norvég Biogazdasági Kutatóintézet / NIBIO, Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Összköltség / Total budget (EUR)

229 414 543,71/ HUF 809 507,92 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

193 460 183,79/ HUF 682 640,03 EUR

Projekt aloldal  

 

 

Innovatív talajjavítás bioszénnel

A Terra Preta projekt Magyarország kedvezőtlen adottságú talajai közül a könnyű mechanikai összetételű és a savanyú talajok javítását tűzte ki célul bioszén alkalmazásával, egyrészt talajadalékként, valamint termésnövelő mikrobiális talajoltóanyag hordozójaként.

A technológiafejlesztés a teljes innovációs láncot lefedte, az ötlettől, a bioszenek alapos jellemzésétől, a léptéknövelt kísérleteken keresztül az első szabadföldi demonstrációig és az alkalmazott technológia hatékonyságának komplex bizonyításáig. Az első fázisban húsz bioszenet vizsgáltunk és jellemeztünk – fizikai-kémiai, biológiai és ökotoxikológiai módszereket magában foglaló – integrált metodikával, majd egy – a projektben kidolgozott - multikritériumos értékelő rendszerrel rangsoroltunk ezeket a további technológiai kísérletekhez történő kiválasztás céljából. A szabadföldi alkalmazást megalapozó mikrokozmosz és tenyészedényes kísérletek rámutattak arra, hogy a gabona maghéj és papírgyártási szennyvíziszapból előállított bioszén a legkedvezőbb hatású a savanyú homoktalajra.

A bioszén és oltóanyag kezelések különböző kombinációinak jótékony hatását homoktalajokon szabadföldi kísérletekben is demonstráltuk. A bioszén növelte a savanyú talaj pH- értékét, víztartó kapacitását, javította a talaj tápanyagszolgáltató-képességét és biológiai aktivitását, valamint termőképességét is oltóanyaggal együtt alkalmazva. A kifejlesztett innovatív technológia hatékonyságát a kidolgozott komplex technológia verifikáció is igazolta. 

Médiamegjelenések:

A Terra Preta projektben vizsgált bioszenek fotodokumentációja

A norvég alap által támogatott "Terra Preta" projektről 

Nyírlugosi szabadföldi kísérletek helyszínének bejárása, kísérletek indítása a "Terra Preta" projekt keretében