Tudástranszfer az e-learningről és az e-kormányzásról/digitalizációról helyi önkormányzati szinten

Tudástranszfer az e-learningről és az e-kormányzásról/digitalizációról helyi önkormányzati szinten

Projekt azonosító: HU11-0007-B1-2017

Projektgazda/Projekt Promoter

Törökbálint Város Önkormányzata/ Municipality of Törökbálint City

Megvalósítási időszak/Implementation period

2017.08.01- 2017.10.31

Hazai Projekt Partnerek/National Project Partner

-

Donor Projekt Partner/Donor Project Partner

-

Összköltség / Total budget (EUR)

7800000 HUF/25000 EUR

EGT/Norvég támogatás összege / EEA/Norwegian Grant (EUR)

7800000 HUF/25000 EUR

 

A projekt terv két témakört foglal magába:
(1) Egy korábbi projekt "Helyi és kistérségi gazdaságfejlesztés önkormányzati kapacítás fejlesztéssel és tudástranszferrel" keretében e-learning tananyagok (modulok) kerültek kifejlesztésre, a Lillehammeri Egyetem Élethosszig tartó tanulás Központja révén. A modulok magyar köztisztviselőkkel és KKV vezetőkkel készült interjúk alapján készültek. Az angol nyelven készült modulokat magyarra fordították. Törökbálint önkormányzata a moduloknak a köztisztviselők továbbképzésébe való bevonását tervezi.
(1.1) A fő célkitűzés a kifejlesztett modulok megfeleltetése a magyar jogszabályoknak. Ennek megfelelően a magyar és norvég partnerek jelen projekt keretében a következő tevékenységeket hajtják végre:
- a nemzeti (magyar) közszolgálati továbbképzési rendszer feltételeinek megismerése,
- az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárás megismerése,
- az eredmények és tapasztalatok megvitatása egy WS keretében, a norvég partner részvételével,
- javaslat az e-learning modulok egyszerűsített nyilvántartásba vételére,
- kapcsolódó projekt ötlet kidolgozása.

(2) Az előzőekben említett projekt keretében Törökbálint önkormányzata és másik négy önkormányzat lerakta az e-önkormányzat alapjait is.
(2.1.) Jelen projekt fő célkitűzése a magyar és norvég partnerek közötti információcsere az e-önkormányzat és a helyi önkormányzati digitalizáció gyakorlatáról. Ennek megfelelően egy konferencia megszervezését tervezzük Törökbálinton, a következő témák megvitatására:
- a digitalizáció és az e-önkormányzás gyakorlata Magyarországon és Norvégiában,
- az e-learning és az LLL szerepe az e-önkormányzat és az okos város megvalósításában,
- nemek közötti esélyegyenlőség a napi munkában a helyi önkormányzatoknál (pl. távmunka)
Kapcsolódó projekt ötlet kidolgozása (digitalizáció és e-önkormányzat és okos-város).