Tartalom megjelenítő

Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszak Megújuló Energia Programterület nyitó és kétoldalú partnerkereső konferenciája 2013. december 2-án kerül megrendezésre Budapesten

Dátum: 2013.december 2. Esemény megnevezése: EGT Alap Megújuló Energia Programterület nyitó és kétoldalú partnerkereső konferencia […]

Elkezdődött az EGT FM Megújuló Energia Programterület pályázati felhívásainak tervezése

Megújuló Energia Programterület EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014   Program : Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Programterület: Megújuló Energia Célkitűzés : Megújuló energiaforrások felhasználásának növelése a végső energiafogyasztásban Eredmény 1: Megújuló energia termelésének fokozása Eredmény 2: Fokozott tudatosság és oktatás a megújuló energiaforrások alkalmazása területén Pályázati keretösszeg: € 7.711.000 + 15% nemzeti társfinanszírozás Donor Program Partner : Izlandi Nemzeti Energia Hatóság Program Operátor: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (NKEK Nonprofit Kft.) A programterület felelőse az NKEK Nonprofit Kft., amely szervezet jogelődjének alapítása 1997-ben történt, majd 2011. július 1. napjától a cég átvette a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság szakmai feladatait is. A társaság tulajdonosa a Magyar Állam, az alapítói jogköröket a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében eljárva a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja. Az NKEK Nonprofit Kft. alaptevékenységei közé tartozik többek között a jogszabály által meghatározott programoknál a közreműködő szervezeti feladatok ellátása a környezetvédelem, energetika és a természetvédelem területén (európai uniós támogatások felhasználásának koordinálása), továbbá az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es programozási időszakában a Megújuló Energia Programterület program operátori feladatköreinek ellátása. Előzmény – Program szükségessége : 2011 októberében a Donor (Izland, Liechtenstein és Norvégia) és Kedvezményezett (Magyarország) államok között aláírásra került az Európai Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus (EGT FM) 2009-2014-es időszakára szóló Együttműködési Megállapodás. A Megújuló Energia Programterület esetében az államközi megállapodás rögzíti, hogy a mintegy 2,1 milliárd forint támogatás célja geotermikus energiát hasznosító fejlesztések megvalósítása Magyarországon, valamint egy kis összegű támogatási alap segítségével a tudatosság és oktatás erősítése a megújuló energiaforrások alkalmazása területén. Ennek keretében került kidolgozásra a Program részletes javaslata, melyet 2013. II. negyedévben hagytak jóvá a Donor Államok. Izland, mint donor partner ország élen jár a geotermikus energiaforrás potenciál kiaknázásában, amely hozzájárult a megújuló energiaforrásokon belüli célterület kiválasztásához. A geotermikus energiahasznosítás növelését célzó további indok, hogy Magyarország 2020-ra a megújuló energiaforrások esetében a technológia mixen belül 14%-ban (jelenleg 8%) kívánja geotermikus forrásból előállítani energiaszükségletét. Az együttműködés általános és átfogó célja az államok közötti bilaterális kapcsolatok erősítése, melynek keretében a Program Operátor (NKEK Nonprofit Kft.) és az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság a programtervezés kezdete óta folyamatos szakmai munkát végez. Pályázatok célja : A „Megújuló energia termelésének fokozása" c. eredmény elérését nyílt pályázati felhívásokkal kívánja megvalósítani a Program Operátor. A „Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már működő fosszilis alapú távhőszolgáltatás átállítása" című felhívás elsődleges célja a jelenleg fosszilis alapon üzemelő távhőtermelők és/vagy távhőszolgáltatók geotermikus energiatermelését és hasznosítását lehetővé tevő beruházásainak megvalósításához való hozzájárulás, és ez által a geotermikus alapú hőtermelés fokozása Magyarországon. A fosszilis alapú hőtermelés kiváltása által a program hozzájárul az üvegházhatású gázok mennyiségének, és ez által azok környezetre/klímaváltozásra gyakorolt negatív hatásának csökkentéséhez. A megvalósítandó projektek által növekszik a geotermikus hőenergia hasznosítás Magyarországon. A pályázati felhívás támogatja a geotermikus energiahasznosításhoz kapcsolódó környezetbarát és fenntartható üzemeltetést biztosító jó gyakorlatok kialakítását és elterjesztését is. A felhívás keretében támogatható a visszasajtolási technológia (visszasajtoló kutak létesítése), valamint a beruházáshoz kapcsolódó látogatóközpont kialakítása, így a geotermikus alapú hőtermelés növelésén túl a megvalósult beruházás eredményeinek felhasználásával illetve a szemléletformálás bevezetésével, segítésével támogatható a fokozott tudatosság és oktatás elősegítése. A pályázat keretében minden esetben kötelező új termál kutat létesíteni, és/vagy nem hasznosított termál kút vizsgálatát, termelő vízkúttá való alakítását elvégezni, valamint visszasajtoló kutat létesíteni. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a Pályázó rendelkezik a projektre vonatkozóan releváns, hatályos engedélyekkel: környezetvédelmi, építési engedély(ek), vízjogi létesítési, bányakapitánysági engedély, stb. a projekt tárgyának megfelelően. A pályázók tervezett köre, a KSH szerinti gazdálkodási forma kód alapján a projektgazda: 11: Jogi személyiségű gazdasági társaság: 113: Korlátolt felelősségű társaság 114: Részvénytársaság 115: Európai részvénytársaság (SE) 12: Szövetkezet (kivéve mezőgazdasági szövetkezet) 3: Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek A projektgazda tervezetten maximum 3 projekt partnert vonhat be (beleértve a donor országbeli projekt partnert/partnereket is) a projekt megvalósításába. Az Együttműködési Megállapodás rögzíti továbbá, hogy egy kis összegű támogatási alappal a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos figyelemfelhívást és képzést is szükséges ösztönözni. Ezen célt a Program Operátor a program megvalósítási időszakban (várhatóan 2014-2016) folyamatosan meghirdetésre kerülő pályázati felhívásokkal kívánja elérni. A pályázati felhívások a program három fő komponensei köré csoportosulnak: Már létező távfűtő rendszerek geotermikus bázisra történő átállítása; Megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos figyelemfelhívó kampányok indítása; Megújuló energiaforrások fenntartható használatával kapcsolatos ösztöndíjak biztosítása. Kétoldalú kapcsolatok erősítése : A program megvalósítása során kiemelt jelentőséggel bír a donor államok és a magyar kedvezményezettek közötti kétoldalú kapcsolatok erősítése a megújuló energiaforrások, különös tekintettel a geotermikus energiahasznosítás témakörében. Az Izlandi Nemzeti Energia Hatóság részt vesz a program implementálásában, csakúgy, mint annak előkészítésében. A kisösszegű támogatású projektek megvalósulása is erős kétoldalú együttműködésen kell, hogy alapuljon, különösen az ösztöndíj komponensek tekintetében. Együttműködési lehetőségek : A pályázati felhívásokra várhatóan 2014 első negyedévében lehet pályázatot benyújtani. Kétoldalú együttműködési projektek számára is elérhetőek lesznek a pályázatok, ezzel is hozzájárulva a potenciális partneri együttműködések megvalósulását. A kisösszegű támogatási keret magyar és donor államok oktatási intézményeinek együttműködését is fogja ösztönözni. Kapcsolat: NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1134 Budapest, Váci út 45. E-mail: ugyfelszolgalat@nkek.hu Telefon: +36/1-802-43-90 Internet: www.nkek.hu , www.egtalap.hu […]

Jóváhagyásra került az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Megújuló Energia Programterület

Jóváhagyásra került az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Megújuló Energia Programterület 2013. május 24-én a donor országok (Norvégia, Izland, Liechtenstein) képviselőiből álló Finanszírozási Mechanizmusok Bizottság jóváhagyta a Megújuló Energia Programterület programdokumentumát. Az NKEK Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft., mint Program Operátor, által kezelt program célja a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése a végső energiafogyasztásban. A programterület keretében rendelkezésre álló forrás közel 2,1 milliárd forint. […]