Tartalom megjelenítő

Érdemes pályázni szakmai látogatásokra az EGT Alap 2009-2014 Ösztöndíj program keretében

2017-ben legkésőbb július 24-én nyújthatók be pályázatok az EGT Alap Ösztöndíj program Szakmai látogatások pályázati akciójában. A határidőig beérkező pályázatokat is legkésőbb 2017. október 31-ig meg kell valósítani.  A résztvevők kapcsolatot építhetnek, illetve meglévő kapcsolatot ápolhatnak Norvégia, Izland és Liechtenstein releváns intézményeivel, a pályázati felhívásban meghatározott célok elérése érdekében. Egy mobilitásban maximum 5 fő vehet részt és ugyanazon intézmény egy határidőre maximum 5 pályázatot nyújthat be. Az elnyerhető támogatás mértéke 1000 euró/fő/látogatás. A Szakmai látogatások pályázati akció folyamatosan pályázható a pályázati keret kimerüléséig, a pályázatok technikai benyújtásának utolsó határideje 2016-2017-ben: Technikai benyújtási határidő (elektronikus benyújtási, illetve postára adási határidő): 2017. július 24. Eredmény várható időpontja: 2017. augusztus 30. A kiutazás ajánlott legkorábbi időpontja: 2017. szeptember 5. A felhívásokat magyar és angol nyelven tesszük közzé a mellékletekkel együtt a www.tka.hu és www.norvegalap.hu oldalakon. Tájékoztatjuk tisztelt pályázóinkat, hogy a pályázati felhívás  a Nemzeti Kapcsolattartó jóváhagyását követően 2017. február 7-én módosult, melynek értelmében nyertes pályázóinknak a tervezett mobilitásokat legkésőbb 2017. október 31-ig szükséges megvalósítani. A program forrásait az EGT Finanszírozási Mechanizmus, és Magyarország központi költségvetése biztosítja. Az Ösztöndíj program teljes időtartama alatt 121 399 euró használható fel ebben a pályázati akcióban. Amennyiben további források válnak elérhetővé – pl. átcsoportosítás egyéb pályázati akciók keretéből, úgy ez az összeg változhat. A pályázatot – regisztrációt követően – magyar vagy angol nyelven lehet benyújtani a https://nora.norvegalap.hu/ oldalon az Aktuális pályázati kiírások menüponton belül a megfelelő felhívásra kattintva. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a pályázati anyag két részből áll: a határidőig véglegesíteni kell az online pályázatot és postára kell adni az aláírt nyilatkozatot is. A pályázati határidőnél későbbi postabélyegzővel beküldött nyilatkozatokat nem tudjuk figyelembe venni! Hiánypótlásra nincs mód. További tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban az Ösztöndíj program Program Operátora, a Tempus Közalapítvány nyújt az egtalaposztondij@tpf.hu e-mail címen. […]

Megjelentek az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj programjának legújabb pályázati felhívásai

Elérhetőek a mobilitási és együttműködési pályázatok […]

MEGJELENT AZ EGT FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS 2009-2014 ÖSZTÖNDÍJ PROGRAMJÁNAK LEGÚJABB PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Felsőoktatási intézmények nemzetközi együttműködésének támogatására igényelhető forrás […]

Módosultak az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj programjának (HU08) pályázati felhívásai

Módosultak az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj programjának (HU08) pályázati felhívásai Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy módosultak az Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára és a Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek című pályázati felhívások szövegei. Változások jegyzéke: Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára pályázattípusnál: A pályázati felhívás 8-as pontjában a tartalmi értékelési szempontok résznél módosultak a kritériumok. A részletes kritériumokat a felhívás 8-9. oldala tartalmazza. Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek pályázattípusnál: A pályázati felhívás 8-as pontjában a támogatás résznél módosultak az Intenzív Programokra vonatkozó információk. A szervezési költség a maximális támogatási összeget takarja, amelyről a ténylegesen felmerült költségek alapján kell elszámolni. Módosult a felhívás 8-as pontjának támogatásról szóló része. Az Intenzív Programoknál a támogatási intenzitás 90%-os. A pályázati felhívás 8-as pontjában a tartalmi értékelési szempontok résznél módosultak a kritériumok. A részletes kritériumokat a felhívás 10-11. oldala tartalmazza A felhívásokat magyar és angol nyelven tesszük közzé a mellékletekkel együtt a www.tka.hu és www.norvegalap.hu oldalakon. A pályázatokat – regisztrációt követően –angol nyelven kell benyújtani a https://nora.norvegalap.hu/ oldalon az Aktuális pályázati kiírások menüponton belül a megfelelő felhívásra kattintva. Az elektronikus adatlap beadási határideje és a nyomtatható nyilatkozat postai feladási határideje megegyezik. A pályázatok benyújtásának határideje 2014. május 5. 23:59 További tájékoztatást az Ösztöndíj program pályázataival kapcsolatban az egtalaposztondij@tpf.hu email címen nyújtunk. […]

Megjelentek a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj programjának pályázati felhívásai

Megjelentek a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus HU08 Ösztöndíj programjának pályázati felhívásai […]

Közlemény - Módosult az Előkészítő látogatás c. pályázati felhívás

A módosítás részletei.... […]

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOK FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNEK- TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN

Részletek […]

Módosult Ösztöndíj Pályázati felhívás

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy módosult az Előkészítő látogatás című pályázati felhívás a pályázathoz szükséges mellékletek vonatkozásában. […]

Megjelent a 2009-2014 EGT Finanszírozási Mechanizmus Előkészítő látogatások pályázati felhívása

Elérhető az Ösztöndíj Program első pályázati felhívása […]

Ösztöndíj programmal Norvégiába, Izlandra és Liechtensteinbe

2013. március 26-án jóváhagyásra került a EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 időszakának első programdokumentuma. […]