HU | EN

Általános leírás

Mik az Alapok céljai?
Mi a különbség a Norvég Alap és EGT Alap között?
Hogyan történik a finanszírozás?
Milyen területeket támogatnak az Alapok?
Melyek a támogatott programterületek?
Kik pályázhatnak?
Hogyan pályázhatnak?
Hogyan működik a partnerség kiépítése?
Ki végzi a pályáztatást?
Melyek az alapok végrehajtását végző intézményrendszer szereplői?


Mik az Alapok céljai?

Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein, mint donor országok által létrehozott finanszírozási mechanizmus. A donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazdasági Térség országai közti különbségek kiegyenlítését a szolidaritás jegyében e külön támogatási alapokkal segítik. Az EGT és Norvég Alap átfogó céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok erősítése a donor országok és a kedvezményezett országok között. A Norvég Alap kedvezményezett országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tagállam, köztük Magyarország. Az EGT Alap keretében e 13 országon kívül továbbá támogatásban részesül Görögország és Portugália is.


Mi a különbség a Norvég Alap és EGT Alap között?

A Norvég Alap Norvégia által, az EGT Alap Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott támogatási alap. Az EGT Alap keretében a kétoldalú kapcsolatok erősítéséhez a norvég, izlandi, liechtensteini szervezetekkel való együttműködés, tapasztalatcsere, tudástranszfer egyaránt hozzájárulhat. A Norvég Alap keretében a partnerség norvég intézményekkel, szervezetekkel való közös kezdeményezések révén valósulhat meg. A Norvég és EGT Alapról részletesebb információkat az Alapok honlapján találhat. (angol nyelven) A Norvég és EGT Alap a Wikipedian (angol nyelven).


Hogyan történik a finanszírozás?

Az említett Alapokat más néven Norvég Finanszírozási Mechanizmusnak és EGT Finanszírozási Mechanizmusnak nevezik. Norvégia, Izland és Liechtenstein képviselői 2020. december 21-én írták alá Magyarországgal a források felhasználását lehetővé tevő Együttműködési Megállapodásokat (Memoranda of Understanding), ami alapján a finanszírozás történik a 2014-2021-es támogatási időszakban. Magyarország már a harmadik időszakban részesül e forrásból a támogató államok uniós piacon való eredményesebb részvételéért cserébe. A megállapodások aláírásával a mintegy 214 millió euró (kb. 75 milliárd forint) támogatás kiegészülve a mintegy 11 milliárd forint értékű nemzeti hozzájárulással, összesen több mint 86 milliárd forintnyi fejlesztési forrás igénybevételére nyílik lehetőség. A kapcsolódó jogszabályok és dokumentumok ide kattintva érhetők el. A 2014-2021-es időszak – nevével ellentétben – 2021-ben még távolról sem zárul le. A nyertes projektek megvalósítási időszaka 2024. április 30-ig tarthat.


Milyen területeket támogatnak az Alapok?

Magyarország a donor országokkal közösen nyolc olyan területet határozott meg, amelyek fejlesztéséhez a donorok hozzá kívánnak járulni. Ezeket a területeket programoknak nevezik, melyekért felelős Program Operátorok szintén kijelölésre kerültek az Együttműködési Megállapodásokban.


Melyek a támogatott programok?

Az EGT Alap által támogatott programok a következő:
Oktatás és ösztöndíjak; Klímaváltozás és energia; Kultúra; Civil Alap;

A Norvég Alap által támogatott programok a következő:
Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k; Helyi fejlesztések és szegénység csökkentése; Társadalmi párbeszéd – méltányos munka.

A mindkét alapból támogatott programok a következők:
Kétoldalú kapcsolatok alapja; Roma integráció

A fent felsoroltak közül két program végrehajtása a donor országok által közvetlenül megbízott alapkezelők közreműködésével, jelen honlapon bemutatott intézményektől függetlenül zajlik.  Ezek az EGT Alapon belül a Civil Alap, mely terület alapkezelőjének kiválasztása még folyamatban van, valamint a Norvég Alapon belül a Társadalmi párbeszéd – méltányos munka, mely terület alapkezelője az Innovation Norway. További információkat ezekről a programokról közvetlenül az őket kezelő szervezetek honlapján lehet majd találni. 


Kik pályázhatnak?

A lehetséges pályázók köre mindig az adott pályázati felhívásban kerül rögzítésre.


Hogyan pályázhatnak?

Feltöltés alatt.


Hogyan működik a partnerség kiépítése?

A magyar pályázóknak több esetben a pályázati felhívás előírhatja, hogy a projektet egy norvég/izlandi/liechtensteini partnerszervezettel közösen kell megvalósítaniuk. Az EGT és Norvég Alapok intézményrendszere projekt partnerkereső rendezvényekkel segíti a donor országbeli szervezetekkel való kapcsolatfelvételt. Az aktuális rendezvények/ online konferenciák megjelennek a honlap hírei között.  
A partnerkeresés további lehetőségeiről itt tájékozódhat.


Ki végzi a pályáztatást?

A pályázatok meghirdetését, kezelését, a pályázókkal való kapcsolattartást a hozzá tartozó programokban egységesen a Végrehajtó Ügynökség végzi. A Végrehajtó Ügynökség kiválasztása folyamatban van. Egy adott program céljainak, a pályázati kiírások tartalmának meghatározását, a támogatói döntések meghozatalát, a szakmai megvalósulás nyomon követését az egyes programokra kijelölt ún. 'Program Operátor' szervezet látja el. A programok többsége rendelkezik ún. Donor Program Partnerrel is, amely egy norvég, izlandi vagy liechtensteini szervezet, vagy ezek csoportja. A Donor Program Partner tanácsadói szerepben segíti a program tervezését és végrehajtását.


Melyek az alapok végrehajtását végző intézményrendszer szereplői?

Hazai intézmények:

1. Nemzeti Kapcsolattartó (NK) 

Miniszterelnökség: Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Felelős Helyettes Államtitkárság, Nemzetközi Együttműködési Programok Végrehajtási Főosztály 

Feladatai: Teljes körű felelősség a programok szabályszerű, és az Együttműködési Megállapodásokban foglalt céloknak megfelelő végrehajtásáért, program végrehajtás nyomon követése, Operatív Bizottság felállítása, a támogatások felhasználásához szükséges intézményi, pénzügyi és eljárási szabályok kialakítása, jelentéstétel a donor országok felé.

2. Program Operátorok (POk) 

Program Program Operátor Donor Program Partner
Oktatás és ösztöndíjak Tempus Közalapítvány

Felsőoktatásban Való Nemzetközi Együttműködésért és Minőségfejlesztésért Felelős Norvég Ügynökség (DIKU)
Nemzetközi Oktatási Ügyekért Felelős Nemzeti Ügynökség, Liechtenstein (AIBA),
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)

Klímaváltozás és energia Innovációs és Technológiai Minisztérium Norvég Vízügyi és Energia Hatóság (NVE),
Izlandi Nemzeti Energiahatóság (OS)
Kultúra Emberi Erőforrások Minisztériuma  Kulturális Örökség Norvégiai Igazgatósága (RA),
Norvég Művészeti Tanács (ACN)
Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
Civil Alap Finanszírozási Mechanizmus Iroda  
Roma integráció Belügyminisztérium Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k  Miniszterelnökség Innovation Norway
  Miniszterelnökség Norvég Önkormányzatok Szövetsége (KS)
Társadalmi párbeszéd – méltányos munka Innovation Norway  

3. Végrehajtó Ügynökség (VÜ)

Feladata: válaszadás a pályázók és projektgazdák kérdéseire, pályázatkezelő rendszer kialakítása, fenntartása, a pályázatok befogadása, projekt előrehaladási jelentések befogadása és formai ellenőrzése, kifizetési kérelmek befogadása és ellenőrzése, támogatás utalásának előkészítése, helyszíni ellenőrzések lefolytatása.

4. Ellenőrzési Hatóság (EH):
Európai Uniós Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) 

Feladatai: Az Alapok végrehajtásának ellenőrzése, ellenőrzési stratégia kidolgozása, rendszer-, program- és projekt szintű ellenőrzések lefolytatása, jelentéstétel a donor országok felé.

5. Igazoló Hatóság (IgH):
Magyar Államkincstár

Feladatai: Támogatás igénylések benyújtása a donor országok felé, adatszolgáltatás az Alapok pénzügyi lebonyolításáról, a pénzügyi, elszámolási folyamatok megfelelőségének ellenőrzése

6. Operatív Bizottság (OB) 

Feladatai: Rendszeresen megvizsgálja a Finanszírozási Mechanizmusok végrehajtásának előrehaladását az elvárt eredmények és célok elérésében. Állandó, szavazati joggal rendelkező tagjai az NK, az érintett minisztériumok delegáltjai, az önkormányzatok, a magánszektor, a társadalmi partnerek, valamint a civil szféra képviseletét biztosító szervezetek képviselői.

7. Együttműködési Bizottság (EB) 

Feladata: Az adott program előkészítését és végrehajtását támogató tanácsadó testület, amelybe tagot delegál a Program Operátor, a Donor Program Partner(ek), továbbá az Együttműködési Megállapodásokban meghatározott, vagy a Program Operátor által felkért további szervezetek.

Donor intézmények

1. Finanszírozási Mechanizmus Iroda (FMI)- Brüsszel 

Feladata: Az FMI a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat támogató, a kedvezményezett országok felé elsődleges kapcsolattartóként működő szervezet. 

2. Donor Program Partnerek (DPPk) 

 • Nemzetközi Oktatási Ügyekért Felelős Nemzeti Ügynökség, Liechtenstein (AIBA),
 • Felsőoktatásban Való Nemzetközi Együttműködésért és Minőségfejlesztésért Felelős Norvég Ügynökség (DIKU),
 • Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
 • Norvég Vízügyi és Energia Hatóság (NVE),
 • Izlandi Nemzeti Energiahatóság (OS)
 • Kulturális Örökség Norvégiai Igazgatósága (RA),
 • Norvég Művészeti Tanács (ACN)
 • Izlandi Kutatóközpont (RANNIS)
 • Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
 • Innovation Norway
 • Norvég Önkormányzatok Szövetsége (KS)

Feladataik: Donor országbeli vagy a donor országok által kijelölt kormányközi szervezetek, a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet töltenek be.

Donor Program Partnerek elérhetőségei letölthetőek ITT